Verksamhetsberättelse 2016-2017

ORGANISATION

Styrelsen
Ordförande         Carina Hammarstrand
Vice Ordförande  Karin Ahlander
Sekreterare        Karin Klinglöf Wiréen
Kassör                Gabrielle Scott
Ledamot             Lena Ejehag
Suppleant           Frida Karlsson
Suppleant           Lotta Larsson

Valberedning
Ordinarie           Erika Lennartsson
Ordinarie           Susanne Bäckström Ridell
Ordinarie           Ingela Ekman
Ersättare           Ylva Lilja

Revisorer
Ordinarie           Karin Gudmundsson
Ersättare           Britt-Inger Tinnert

line

Höstkonferens
Årets konferensresa gick till Ästad Vingård i Halland den 16-17 september 2016. På vägen dit besökte vi Radiostationen Grimeton, ett världsarv med global räckvidd. Under konferensen togs beslut om kommande verksamhetsårs medlemsträffar och projekt Digitala medier.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 20 september på Erikslund, Ängelholm. Mötet inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter redogjordes för beslut tagna på höstkonferensen. Styrelsen tackades med ett bubbelvin för det gångna årets arbete.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret

Medlemmar
Under verksamhetsåret har nätverket haft 32 medlemmar varav 3 nya medlemmar.

Projekt Digitala Medier
Tack till Sparbanksstiftelsen Gripen, som med ett anslag har gjort det möjligt för medlemmarna i Englanätet att öka den digitala kompetensen. Projektet Digitala Medier har under verksamhetsåret genomförts utanför det vanliga programmet.

Medlemsträffar
Ett år med stor variation på möten och aktiviteter.
Våra medlemsträffar har under verksamhetsåret på olika sätt fokuserat på marknadsföring, nyrekrytering och utveckling. Interna företagspresentationer har varvats med externa företagsbesök. Styrelsen tackar för allt engagemang från Englanätets medlemmar under verksamhetsåret och önskar både nya och gamla medlemmar välkomna till vår gemenskap inför det kommande verksamhetsåret.

Oktobermötet
Retorik
Retorik Maria Tocaj Piehl är gymnasielärare i Ängelholm i svenska, engelska och filosofi med ett stort intresse för människor, språk och kommunikation. Föreläsningen / workshopen handlade om retorik - utifrån och in, med både teori och praktik, 18 deltagare.

Novembermötet
Engelholmsglass
Ett företagsbesök med stjärnglans. Carl-Gustaf och Marie Gudmundson berättade för oss om sitt spännande familjeföretag, historia, nutid och framtid. Det visades film och det bjöds på glass, 20 deltagare.

Decembermötet
Julpyssel
Mötet hölls traditionsenligt på Solliden Trädgård där vi fick både Julmat och Julpyssel till livs. Det blev många vackra dörrkransar och adventsarrangemang att ta med hem, 21 deltagare.

Januarimötet
PPM och pensioner
Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten föreläste för oss om tjänstepensioner, PPM, minpension.se Vi som är småföretagare och kvinnor, behöver verkligen mer information om hur vi ska förbereda oss inför den kommande pensionen, både de som har långt kvar och de som närmar sig med stormsteg. Ju bättre förberedda desto mindre överraskningar. 16 deltagare.

Februarimötet
Stresshantering
Yvonne Wallberg Andersson på Södra Avenyn i HBG bjöd in Englanätets medlemmar till en dialog om hur negativ stress påverkar oss och vad vi kan åtgärda själva för att må bättre! Vi fick även en möjlighet att prova NADA öronakupunktur. 19 deltagare

Marsmötet
Glashytta
Christian Svensson bjöd in oss till sin Glashytta i Magnarp. Christian berättade om sig och sitt företag och förklarade för oss om glasblåsningsprocessen. Vi fick därefter hjälp med att blåsa var sin ofärgad glaskula. 22 deltagare

Aprilmötet
Boutique Nytt & Nött, Frisör & Interiör
Butik och salong på landet, gammalt och nytt, kläder och inredning. Susanne Olsson bjöd in till visning av sitt företag och berättade om sitt företagande och affärsidé. Till mötet kom också representanter från Kompis Sverige för att informera medlemmarna om deras verksamhet. Det blev också tid för en underhållande modevisning, med hjälp av några av Englanätets medlemmar. 22 deltagare.

Majmötet
Tunnbinderiet/Varalövs Gårdsbutik
Vi började med ett besök på Tunnbinderiet i Varalöv, där vi fick en visning av tillverkning och ett intressant föredrag om Ängelholms äldsta familjeföretag.
Därefter tog vi oss till Varalövs Gårdsbutik, där ägaren Carina Nilsson höll i kvällens aktiviteter. Vi var ut på fälten och tittade på sparrisodlingen och fick veta allt om sparris, och sen blev det visning av köket där tillverkningen av gårdens delikatesser kommer till. Kvällen avslutades med en fantastisk sparrissoppa. 28 deltagare.

line
line
Projekt Digitala Medier

Vi kickade igång projektet digital utveckling för kvinnliga företagare den 16-17 september med en konferens på Ästad Vingård, därefter har vi haft följande träffar med inriktning Digitala Medier Konferensen på Ästad inleddes med ett besök på Världsarvet Grimeton för att få ta del av hur kommunikation fungerade för inte så väldigt länge sedan. Vi tyckte det var en bra projektstart från dåtidens meddelande med morse, dåtidens SMS till dagens digitala kommunikation och sociala medier.


Oktober

Del 1 Örjan Johansson, Xlent - Introduktion till marknadsföring i Sociala Medier. Vad är Sociala Medier. På vilket sätt kan jag använda mig av Sociala Medier i mitt företag

Del 2 Örjan Johansson, Xlent Uppföljning och bevakning. Hur skapar vi trafik från sociala medier till hemsidan. Google Analytics och Google Trends.

Del 3 Internet i Focus - Heldag i Malmö, Internet i focus; David Klein

November

Del 4 Fredrik Nelson, IXX Baskunskap skillnad PC – Mac, olika mjukvara.

Del 5 Fredrik Nelson, IXX Introduktion till olika leverantörer.

Del 6 Oscar Lindahl, EC Solutions. Molnet –Lagring, delning, säkerhet

Januari

Del 7 Google Drive, Dokument och Formulär – workshop med Lotta Larsson, L8Larsson Grundläggande information om Google

Del 8 Facebook- workshop med Lotta Larsson, L8Larsson - Grundläggande genomgång av Facebook, PM, hashtaggar, inställningar och säkerhet.

Februari

Del 9 Instagram och Pintarest – workshop med Lotta Larsson, L8Larsson

Mars

Del 10 Windows 10 – workshop med Lotta Larsson L8Larsson

Del 11 Heldag - Marknadsföring på FB, Instagram, Linkedin med Linda Björk, Smartbizz

April

Del 12 Adobe – PDF – kalendrar - workshop med Lotta Larsson L8Larsson