Englanätets målsättning:
  • Ett nätverk för kvinnliga företagare
    och kvinnor i ledande befattning.

  • Ett forum för att skapa, utveckla samt utbyta idéer kring företagande och ledarskap.

  • Att tillvarata varandras kompetenser i vårt företagande eller arbete.

  • Att lära av varandra.

  • Att bjuda in och lyssna till intressanta föreläsare för lärande och inspiration.

  • Att medverka i olika sammanhang för att påverka samhället utifrån vårt perspektiv.

  • Att ha roligt tillsammans.
englanätet