Englanätet

Englanätets medlemmar träffas en gång i månaden. Vi varierar våra träffar genom att olika temagrupper ansvarar för träffarna. Resultatet av detta blir att vi både varierar våra mötesplatser och innehållet för varje nätverksträff. Ibland besöker vi något medlemsföretag ibland träffas vi på ett externt ställe.

Nätverksträffarna syftar både till att ha trevligt tillsammans och ge möjlighet och tillfälle för kompetensutveckling och finna samarbetspartners.

Till vissa träffar bjuds externa föredragshållare in. Ibland håller någon av våra egna medlemmar föredrag för att dela med sig av sitt företagande eller någon annan intressant erfarenhet. Vi gör flera företagsbesök per verksamhetsår.

Englanätet har vid några tillfällen anordnat kurser för att erbjuda medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling.

Medlemsansökan

Tycker du detta låter intressant, och du skulle vilja ansöka om att bli medlem?
medlemsansökan
Englanätets aktiviteter